Skutecznie dla Radzynia

DO WYBORÓW POZOSTAŁO

insert image

Poznaj nas

SKUTECZNIE DLA RADZYNIA

Samorząd – niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach ( za Wikipedia)

W Samorządzie nie ma miejsca na podziały partyjne, nie ma miejsca na MY i WY, nie ma miejsca na PiS, PO, PSL, bo w Samorządzie nie ma linii partii, nie ma sporów ideologicznych. Samorząd to nie urząd i urzędnicy. Samorząd to mieszkańcy naszego małego miasteczka. Samorząd to rozmowa jak sprawić, aby żyło nam się lepiej i wygodniej. Samorząd to dziura w chodniku, a nie profil ideowy czy pogląd na życie społeczno-polityczne. Samorząd to sprawne latarnie, cena wody, odebrane śmieci. Samorząd to mieszkańcy, reprezentowani przez Radę Miasta i Burmistrza, którzy wspólnie wyznaczają cele i realizują.

Uważamy, że obecnie nie ma prawdziwej merytorycznej dyskusji o problemach mieszkańców, o wyludnianiu się miasta, o braku perspektyw, o problemie zagospodarowania pałacu, o wspieraniu aktywności seniorów.

Nasza propozycja, to nie tylko obietnice nowych chodników, asfaltu, dostarczania wody i wywożenia śmieci – bo to jest oczywistym zadaniem władz miejskich. Chcemy naprawdę zmienić to miasto, jego postrzeganie z zewnątrz, dać mu nowego „ducha”, nową energię i nowe perspektywy na rozwój. Na dłużej niż jedną kadencję. To ma być rozwój, z którego skorzystamy zarówno my, jak też nasze dzieci.

Bądź z nami 21 października.

Masz wybór.

Miasto przyjazne i bezpieczne dla mieszkańców

- Stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych
- Przeznaczenie jednego mieszkania socjalnego na dom treningowy dla osób z niepełnosprawnościami
- Uruchomienie Baru Mlecznego, gdzie oferowane będą gorące posiłki w cenie produktów
- Jawność budżetu miasta i zawieranych umów
- Zwiększenie udziału mieszkańców we współdecydowaniu o mieście: wzrost partycypacji społecznej, powołanie Młodzieżowej Rady Miasta, zmiana podziału środków na budżet obywatelski
- Dążenie do jak najefektywniejszego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
- Audyt organizacji ruchu w mieście
- Przywrócenie autobusu miejskiego dowożącego. dzieci do szkoły i potrzebujących do miejsc użyteczności publicznej
- Doświetlenie przejść dla pieszych

Przemyślanie inwestycje miejskie - warunkiem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

- Wybudowanie ulicy Przemysłowej
- Scalenie gruntów na Maryninie pod tereny inwestycyjne
- Efektywne wykorzystanie infrastruktury pałacowej w sposób nie generujący dodatkowego obciążenia dla budżetu miasta
- Rozpoczęcie rozmów na temat utrzymania połączenia PKP

Ekologiczny Radzyń

- Wymiana oświetlenia na energooszczędne i doświetlenie przejść da pieszych
- Wsparcie mieszkańców w zakresie OZE i termomodernizacji
- Nasadzenia drzew i krzewów
- Zrównoważony rozwój miasta

Dostosowanie infrastruktury do aktualnych i przyszłych potrzeb

- Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
- Budowa publicznych sanitariatów
- Zakup szafek na książki w szkołach podstawowych i rozbudowa stołówki
- Remonty ulic i chodników
- Budowa żłobka

Wykreowanie "mody" na Radzyń - jako miasta otwartego na kulturę

- Nowy budynek ROK
- Zwiększenie oferty ROK kierowanej do mieszkańców
- Kreowanie ogólnokrajowych/europejskich wydarzeń w różnych obszarach
- Utrzymywanie relacji z osobami, które pochodzą z Radzynia
- Kreatywne i estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Nowe miejsca pracy - istotnym czynnikiem rozwoju miasta

- Utworzenie Centrum obsługi inwestora
- Powstanie Centrum coworkingowego
- Utworzenie stowarzyszenia pracodawców i przedsiębiorców
- Promocja lokalnej przedsiębiorczości poprzez wspieranie udziału w misjach gospodarczych, targach, wystawach w porozumieniu z przedsiębiorcami
- Stworzenie miejsc do sprzedaży produktów lokalnych, tradycyjnych i rękodzieła
- Niepodnoszenie podatków lokalnych

Śniadanie prasowe

rozpoczynające kampanię

WATCH NOW

KATARZYNA KRUPSKA-GRUDZIEŃ

KANDYDATKA NA BURMISTRZA RADZYNIA

43 lata,  radzynianka z urodzenia i przekonania, magister inżynier, Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, Podyplomowych Studiów Przygotowywania Projektów oraz Zarządzania Funduszami UE oraz specjalistycznych managerskich studiów Master of Bussiness Administration  na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Od 10 lat Prezes Lokalnej Grupy Działania Zapiecek, dzięki której na obszarze powiatu radzyńskiego zostało już zrealizowanych ponad 200 projektów. Pracowała m.in. w Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Agencji Rozwoju Lokalnego, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Urzędzie Gminy Trzebieszów –  wszędzie na stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych.

Żona Radka, mama Joanny, Jonasza i Agaty, właścicielka dwóch kotów, pasjonatka książek, dobrego jedzenia i dalekich podróży

Radni

NASZA DRUŻYNA

Porozmawiajmy serio o Radzyniu. Nie w perspektywie miesiąca, roku czy kolejnych wyborów. O tym Radzyniu, w którym będą dorastały twoje dzieci i wnuki. Dlatego te wybory są tak ważne.

Sylwia Endraszko

okręg nr 15

PAWEŁ CELIŃSKI

OKRĘG NR 7

joanna pieńkowska-gruba

OKRĘG NR 14

ADAM SKOMOROWSKI

OKRĘG NR 6

HALINA OSAK

OKRĘG NR 13

PIOTR OSTROWSKI

OKRĘG NR 3

MARIA ZEGAR

OKRĘG NR 11

ANNA MATCZAK

OKRĘG NR 2

MARIUSZ SZCZYGIEŁ

OKRĘG NR 10

MICHAŁ KLĘBOWSKI

OKRĘG NR 1

kalendarz wydarzeń

insert image

Sprawdź, gdzie możesz nas spotkać!

06.10
21.10

Głosowanie

7:00-21:00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

insert image

Radzyń Podlaski
21-300

tel: 508 820 423,

kww21300@int.pl